Term sheet

Vzorová investiční dokumentace

V rámci podpory investičního prostředí v České republice přišel spoluzakladatel Angel Academy a advokát Tomáš Ditrych s myšlenkou vytvořit vzorovou investiční dokumentaci.

Tuto dokumentaci poskytujeme zdarma především pro potřeby prvních investičních kol (angel / pre-seed).

  • Inspirovali jsme se zaběhlou praxí v zahraničí, kde jsou základní investiční dokumenty běžně k dispozici.
  • Dokumenty se validovaly u investorů i startupů. Vznikl tak kvalitní základ pro vzájemnou spolupráci.
  • Cílem dokumentace je usnadnit vstup prvních investorů a nastavení férových podmínek pro všechny zúčastněné.
  • Dokument je doplněn celou řadou komentářů, které vysvětlí jednotlivá ustanovení i klíčové termíny.

Investiční dokumentace prozatím obsahuje vzorový term-sheet, tedy dokument shrnující základní ekonomické a právní parametry zamýšlené investice, a to formou konvertibilního úvěru. Ten je vhodný zejména pro velmi raná investiční kola (angel / pre-seed).

Zvolená forma tak zapadá do aktivit Angel Academy, která má za cíl právě podporu andělského investování v České republice. V blízké budoucnosti Tomáš Ditrych plánuje rozšíření vzorové dokumentace o další dokumenty, včetně transakční dokumentace určené pro pokročilejší investiční kola.

 

Stáhněte si vzorový term sheet po zadání svých kontaktních údajů zde.

(Proč a za jakých podmínek se dozvíte tady.)

Dokument je určen výhradně pro vzdělávací a informační účely a nepředstavuje právní radu.
Před uzavřením jakékoliv smlouvy se vždy poraďte se svým právníkem a daňovým poradcem. 
Autoři dokumentu, ani jeho poskytovatelé neodpovídají jakýmkoliv způsobem za případnou škodu. 
Dokument nelze dále šířit ani jej komerčně využívat.